e-audit.dk

 

Om Erling T Petersen

Personlige
oplysninger
Erling Thor Petersen
Birkevej 4
4951 Nørreballe

Tlf. 4053 9091

E-mail: e@udit.dk
Skype: erling.thor.petersen

Alder:
Født marts 1967.

Gift

Børn:
Emilie fra juli 1996 og Julie fra oktober 1997.

Erling T Petersen

Beskæftigelse Stillingsbetegnelse Sted
1987 - 1989 Toldassistent pp. Distriktstoldkammer 5 (Vest),
Høje Taastrup
1989 - 1997 Fuldmægtig Told- og skatteregion Hvidovre
1998 (9 mdr) Fuldmægtig Told- og Skattestyrelsen,
Told- og skatterevisionen
Nykøbing F
1998 (3 mdr) Systemkonstruktør Danske Data, Nykøbing F
1999 - 2002 Fuldmægtig Told- og skatteregion Køge (50%)
2001 - 2003 Fuldmægtig - edb-revisionssupporter Told- og Skattestyrelsen, København (50%)
2002 - 2003 Fuldmægtig ToldSkat Sydsjælland,
Region Maribo (50%)
2004 - 2005 Fuldmægtig ToldSkat Sydsjælland,
Region Maribo
2005 - 2007 Fuldmægtig Skattecenter Maribo (50% fra nov. 2006)
2006 - 2007 Fuldmægtig Skattecenter Randers (50% fra nov. 2006)
2007 - 2008 Specialkonsulent Skattecenter Maribo (50%)
2007 - 2008 Specialkonsulent Skattecenter Randers (50%)
2008 - 2013 Chefkonsulent Skattecenter Maribo (50%)
2008 - 2010 Chefkonsulent Skattecenter Randers (50%)
2010 - 2013 PolicyMaker for IT-revision Skatteregion Midt- og Sydsjælland
2010 - 2013 Chefkonsulent Skattecenter Århus (50%)
e-audit supportcenter
2014 - 2015 Chefkonsulent Skattecenter Århus/Maribo
SKAT IT-støtteenheden
2015 - 2018 Specialkonsulent Skattecenter Århus/Maribo
SKAT IT-støtteenheden
2018 - 2018 Specialkonsulent Skattecenter Maribo
2018 - 2020 Specialkonsulent Skattestyrelsen Næstved
2020 - Chefkonsulent Skattestyrelsen Næstved
     
Uddannelse Navn Sted
1973 - 1983 Folkeskole Maribo Borgerskole
1983 - 1984 Et år i high school i USA. The Prairie School, Racine, Wis. USA.
1984 - 1987 EFG + Højere Handelseksamen - HH Lollands Handelsskole, Nakskov
1987 - 1990 Etatsuddannelsen Toldvæsenet, Høje Taastrup og Hvidovre
1992 Merkonomkursus - Skatteret 1 Handelsskolen i Ballerup
1994 - 1996 Datanom TietgenSkolen Odense
     
Certificering Navn Sted
2009 ACDA - ACL Certified Data Analyst London, England
        
Projekter mv. Navn Sted
1996 - 1997 Distancearbejde i Told·Skat Told- og Skattestyrelsen, København
1997 Edb-revision Told- og Skatteregion Hvidovre
2001 Instruktøruddannelse ToldSkat
2001 -  Underviser i IT-revision/ACL ToldSkat/SKAT
2004 Korttidsrådgiver (e-commerce) - 4 uger State Revenue Service, Letland
2005 - 2006 Korttidsrådgiver (e-audit) - 10 uger DRSR, Slovakiet
2009 Avanceret ACL kursus - 2 dage IIA - Foreningen af Interne Revisorer
2014 ACL kursus - 1 uge Estonian Tax and Customs
2016 Avanceret ACL kursus - 3 dage Tax Administration, Kroatien
   
Andet/sprog Navn Sted
2002 - 2006 Skolebestyrelsesmedlem Østofte Skole, Nørreballe
2005 - 2012 Pige fodboldtræner Østofte Gymnastik og Idrætsforening
2014 - 2016 Kvindesenior fodboldtræner Maribo Boldklub
     
Fritidsinteresser Navn Klub
  Fodbold Maribo Boldklub
  Håndbold Håndboldklubben Maribo/Hunseby (HMH)
Kajak


Hvis man med kombination af bogstaver ikke kan lave noget produktivt,
bør man overveje, om kombinationen er korrekt.

Hvis man tror, så ved man ikke.
Hvis man ved, så tror man ikke.